اخذ نمایندگی صفحات فوق فشرده نئولیت

 شرکت رامند در آذر ماه 1395 اقدام به اخذ نمایندگی فروش صفحات فوق فشرده نئولیت از شرکت اسپانیایی TheSize نمود. لازم به ذکر است این محصول از نیمه مرداد ماه سال جاری وارد بازار ایران خواهد شد.

تاريخ تنظيم:

2014 ROMAND CO - All rights reserved