چهارمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمانهای مارکدار

زمان: 5 و 6 آذر
محل برگزاری: سالن اجلاس سران
آدرس: اتوبان چمران، ابتدای خیابان یمن
ساعت بازدید:  9 الی 16

تاريخ تنظيم:

2014 ROMAND CO - All rights reserved